Saturday, June 25, 2011

MEDICAL CARE: Cooperation Instead of Competition–an article from Holland

Cooperation Instead of Competition–an article from Holland


Abstract

Introduction: A national healthcare system can be managed by the government, independent market-driven providers, networks of managed care organizations, or a combination of the public–private partnership. While the benefits and limitations of government-managed care and market competition are well documented, little is known about the functioning of privately operated networks. In 2008, we investigated how the quality of care provided by these private networks is affected by unique characteristics and external influences.

Cooperation Instead of Competition1
Authors
Joost H.L. Vorst, Leiden University Medical Center2
Theo de Vries, Twente University3
Jacobijn Gussekloo, Leiden University Medical Center4

Methods: Over 1,000 managers and municipal administrators in eight regional healthcare networks in South Holland (a Dutch province; population 3.5 million) were surveyed.

Results: The overall survey response rate was 49%. We found that the fitness of a network depends on the tightness of the couplings between its elements and the interactions with its environment. Loose couplings in a simple environment and tight couplings in a complex environment result in positive outcomes. The opposite is true if internal constraints (tightness) do not match external complexity.

Fitness and regional outcome variability were measured by the quality of care provided by the networks. Correlations were found between quality and two independent variables: environmental complexity (

r=0.75, p=0.017) and strength of couplings (r=0.76, p=0.015). Together complexity and coupling tightness explain almost three-quarters of the quality of care variability (adjusted R square=0.74).

Conclusions: The authors propose that the knowledge of network mechanisms can guide interventions to improve care, as compared to government planning or free market competition.

Samenvatting

Inleiding: een nationaal zorgsysteem kan georganiseerd worden door de overheid, onafhankelijke marktgedreven aanbieders, netwerken van zorgorganisaties, of een combinatie van publiek/private samenwerking. Terwijl de voordelen en beperkingen van door de overheid geplande zorg en marktwerking goed gedocumenteerd zijn, is er weinig bekend over het functioneren van privaat opererende netwerken. In 2008 hebben we onderzocht hoe de zorgkwaliteit, die deze netwerken leveren, door unieke eigenschappen en externe krachten beïnvloed wordt.

Methoden: Ruim 1.000 managers en locale beleidsambtenaren in acht regionale zorgnetwerken in Zuid-Holland (een Nederlandse provincie; 3,5 miljoen inwoners) werden bevraagd.

Resultaten: De respons was 49%. We vonden dat de geschiktheid van een netwerk afhankelijk was van de sterkte van de koppelingen tussen de netwerkelementen en de interactie met zijn omgeving. Losse koppelingen in een simpele omgeving en strakke koppelingen in een complexe omgeving hebben positieve uitkomsten tot resultaat. Het omgekeerde geldt als de (sterkte) van de interne verknooptheid niet in overeenstemming is met de omgevingscomplexiteit. Geschiktheid en variatie in de regionale outcome werden afgemeten aan de zorgkwaliteit die de netwerken leveren. Verbanden werden gevonden tussen de kwaliteit en twee onafhankelijke variabelen: omgevingscomplexiteit (r=0.75, p=0.017) en sterkte van de koppelingen (r=0.76, p=0.015). Samen verklaren complexiteit en sterkte van de koppelingen bijna driekwart van de variatie in zorgkwaliteit (adjusted R square=0.74).

Conclusies: De auteurs stellen dat kennis van netwerkmechanismen beter de interventies om de zorg te verbeteren kunnen leiden dan overheidsplanning of marktconcurrentie.

Recommended Citation
Vorst, Joost H.L.; de Vries, Theo; and Gussekloo, Jacobijn (2011) “Cooperation Instead of Competition,” World Medical & Health Policy: Vol. 3: Iss. 2, Article 7.
DOI: 10.2202/1948-4682.1150
Available at: http://www.psocommons.org/wmhp/vol3/iss2/art7

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home